Translation of latest Brian Rudman column

Waa waa waa not like roads waa waa waa love orchestra waa waa waa spend road money on the arts waa waa waa auckland hard done by waa waa waa wellington is crap waa waa waa want special law waa waa waa.

%d bloggers like this: